top of page
CONTACT

FilmWorx s.r.o.

Bajkalská 13495/7A
Bratislava 831 04


IČO: 50 710 699
DIČ: 212 044 8286
DPH: SK 212 044 8286

 Tatrabanka: SK37 1100 0000 0029 4804 4111

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka c. 117395/B

office

Priemyselná 6

Bratislava 821 09

peter@filmworx.sk      +421 905 455 234

jaroslav@filmworx.sk  +421 903 256 551

filmworx@filmworx.sk

Video Camera

MAIL

Thanks for submitting!

bottom of page