top of page

Trenčín

Dokumentárny seriál 2022

Slovensko, 26 x 26 minút

Producenti: Jaroslav Niňaj, Peter Neveďal

Produkcia: Milan Gucman, Pavol Kadlečík, Martin Petruš

Réžia: Milan Gucman, Marek Ťapák, Lukáš Straka, Jana Pirohová, Matúš Menn, Martin Palúch, Matúš Chovanec, Slavo Zrebný

Scenár: Stano Gurka, Miška Materáková, Zuzana Ferencová, Daniela Ondríková, Ivan Mrva, Martin Šenc, Dominika Kolenčík, Martin Palúch

Farebné korekcie: Bronislava Brtáňová

Zvuk: Peter Kučera

Trenčiansky hrad je rozsiahly zrenovovaný hrad, týčiaci sa na strmom brale priamo nad mestom Trenčín. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Prvou preukázateľnou stavbou na návrší bola veľkomoravská rotunda z 9. Storočia, neskôr hrad slúžil na ochranu Uhorského kráľovstva a západného pohraničia. Koncom 13. storočia sa dostal do majetku Matúša Čaka, ktorý ovládal veľké územia a stal sa legendárnym „pánom Váhu a Tatier“.

Project Gallery

bottom of page