top of page

Martin Ťapák

dokument 2017

Martin Ťapák je výraznou osobnosťou kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Je označovaný za jedného z najlepších slovenských režisérov 60. až 80 rokov. Avšak jeho tvorivé obdobie je oveľa širšie a zahŕňa roky 1945 až 2000. Vytvoril okolo 100 filmov, pri väčšine ktorých bol okrem režiséra aj autorom námetu a scenára. Film, ako relatívne najmladšie umenie, je rovnako najzložitejšie ako najmasovejšie. Pre tvorbu Martina Ťapáka je charakteristický invenčný, prepracovaný prístup, ktorý so sebou nesie výraznú umeleckú hodnotu, ale dokáže zároveň osloviť široké spektrum divákov. Niektoré jeho diela sú nielen cenené kritikou, ale zároveň obdarené neutíchajúcim diváckym záujmom, o ktorom svedčia pravidelné, každoročne sa opakujúce reprízy jeho diel v televízii. Najmä počas vianočných sviatkov zabáva a rozosmieva stále nové a nové generácie divákov. Jeho filmy zobrazujú to, ako naši predkovia žili, pracovali, radovali sa, oslavovali i smútili. Máme možnosť poznávať zvyky, folklór, tance a ľudí z už skoro zmiznutého sveta našej dediny, život jednoduchého slovenského ľudu, ktorý je neoddeliteľne spätý s prírodou a so svojimi dávnymi, dnes už takmer zabudnutými obyčajmi

Project Gallery

bottom of page